EspañolCatalanEuskera

Empreses. Serveis

A partir de la nostra experiència en les àrees de Selecció, Formació i Contractació, l’any 1995 vam crear l’Empresa de treball temporal Meditempus amb un objectiu molt clar: aconseguir la màxima satisfacció dels nostres clients ja des del moment de la selecció i lacontractació. Tant per resoldre ràpidament una necessitat puntual com a llarg termini, mitjançant persones perfectament adequades per als seus llocs de treball, especialment motivades i amb la possibilitat d’integrar-se en una plantilla estable si el client ho requerís.


Amb aquesta idea en ment, els serveis que ofereix Meditempus aporten una sèrie de diferencials bàsics que defineixen la nostra manera de treballarra de trabajar:

 • Proximitat geogràfica de Meditempus amb els avantatges que això comporta
  Delegacions descentralitzades amb capacitat immediata per a la presa de decisions.
 • Reclutament de personal proper a l'empresa
  Automàticament implica una millora dels índexs: baixen la rotació i l’absentisme laboral i millora la puntualitat.
 • Coneixement específic de les necessitats de la zona
  A més d'agilitzar els tràmits en general, ens facilita la recerca i selecció més adequada, a partir de personal fidelitzat i amb experiència contrastada en el sector.
 • Selecció i formació del personal
  Tant en la vessant tècnic-professional com en la humana, prioritzem l'aspecte motivador per aconseguir la seva màxima integració i una millor adequació treballador-empresa.
 • Avantatges financeres i administratius
  Facturació única i mensual de tots els serveis. Adaptació a les seves formes de pagament. I pel que fa al treballador: albarans d'hores mensuals en finalitzar el servei, lliurament immediat de documentació, etc.

© Copyright 2011. Meditempus