EspañolCatalanEuskera

Serveis

En l'ADN de Meditempus està impresa la cura en la selecció dels treballadors. Des dels perfils de les persones que dirigeixen les delegacions fins als processos interns de recerca i avaluació de candidats. Tots estan orientats cap a l'excel•lència en la selecció. Per complir amb l'exigència de rapidesa que els nostres clients imposen hem creat un sistema d'avaluació de candidats basat en tres fonts d'informació actualitzades de forma permanent a la nostra base de dades de candidats: avaluació de clients, referències i avaluació de la delegació.


Des dels nostres orígens mantenim l'aposta per una organització concebuda per a l'eficàcia, els trets distintius són:

  • Proximitat
    Som una empresa especialitzada en una àrea geogràfica concreta. Busquem la màxima capacitat de reclutament local per disminuir els índexs de rotació i absentisme i millorar el de puntualitat.
  • Descentralizació
    Les nostres delegacions tenen capacitat de decisió. Obtenim d'aquesta manera rapidesa i millorem el servei a empreses i treballadors. 
  • Visió íntegra del servei
    La funció comercial i la responsabilitat sobre la prestació del servei recauen en la persona que dirigeix la delegació. Assegurem una major adaptació a les necessitats del client.

© Copyright 2011. Meditempus