EspañolCatalanEuskera

Zalantzaren bat al duzu?

Honako hauek egunero aurkitzen ditugun zalantzarik sarrienetakoak dira bere erantzunekin. Ez baduzu hemen aurkitzen zure arazo ala galderen erantzuna jar zaitez gurekin harremanean, telefonoz naiz e-mail bat bidaltzen hurbilago duzun ordezkaritzara. Ordezkaritzak ikusi.
 • ¿Zenbat kobratuko dut? Nola erabakitzen da nire soldata?
  Eskuratuko duzun soldata egongo zaren enpresaren akordio kolektiboak erabakitzen du. Egongo zaren postuaren arabera taldea eta profesional mailarekin datorren soldata eskuratuko duzu bere konbenioan oinarriturik. Meditempusen hasi baino lehen argituko dizugu zein izango den zure soldata.
 • ¿Noiz kobratuko dut? Nola kobratzen dut?
  Ordaintzeko eguna hilereko 10 da beti. Zuk emandako kontu zenbakira egineko transferentziaz.
  Adibidea: Martxoko soldata apirilaren 10- ean ordaintzen dizugu. Zerbitzuren bat amaitzean zure soldata hurrengo ostiralean ordainduko dizugu.
  Adibidea: Nire lana amaitzen dut apirilaren 15-a asteazkena. Apirilaren 17-an ostirala zure azken soldata ordaintzen dugu. Beharrezkoa duzu ordu parte bat aritzen zaren enpresen ordezkari baten sinadura duenak. Parte honek hilero ematen da, baita serbitzua amaitzean.
 • Zein lan konbenioa lortzen nau?
  Zure soldata eta lanorduak ariko zaren enpresaren konbenioen menpe egongo da. Bestelakoak iragankor lan enpresen konbenioen menpe egongo dira, hau da oporrak, froga aldiak, baimenak…
 • Zer gertatzen da langabezia kobratzen badut?
  Lanean aritzen zaren momento berean , momentuz etentzen da zure langabeziako prestazioa. Zure kontratua amaitzen denean Meditempusek erreztuko ditu beharrezko dokumentazioa zure prestazioa berriz hartzeko.
 • Nork kontratatzen nau? Zer dokumentazio behar dut?
  Zure lan kontratua Meditempusekin sinatzen duzu. Gu kontratu hau doan administraziora bidaltzen dugu eta giza seguratzan izena ematen dizugu. Horrez gain zure lanposturi buruzko informazio eta hezkuntza lan arriskuetan hartuko duzu. Behar ditugun agiriak, zure N.A.N, giza segurantzako txartela eta bankuko kontu zenbakia. Komunitatez kampo izatekotan zure lan baimena behar izango dugu.
 • Zer egin inzidenziak egotekotan? Nori ohartu behar?
  Atzerapenak, gaixotasunak, absentismoa ala beste edozein gertatzekotan ahal duzun azkarren zure Meditempus bulegoari esan behar diozu. Gu jarriko gara kontaktuan aritzen zaren enpresarekin. Zure bajak ala absentismo buruzko agiri guztiak Meditempusen argitu beharko dituzu.

© Copyright 2011. Meditempus